Skip to content
21.02.2020

Pienen kuitin suuri jalanjälki

Kun yritykset haluavat vähentää jätettään ja keventää hiilijalanjälkeään, tulee harva miettineeksi niinkin arkisen asian kuin kuitin merkitystä. Esimerkiksi meillä Suomessa kuittipaperia valmistetaan yli tuhat tonnia vuodessa. Finanssialan keskusliiton tekemän selvityksen mukaan yhden yrityksen ostosta tulevan kuitin elinkaaren hiilijalanjälki on 460 grammaa, joten koko Suomessa se merkitsee vuodessa lähes 60 miljoonaa kiloa hiilidioksidia. Kuitteihin liittyy oleellisesti myös muovi, jonka osuuteen kuittipaperissa on herätty erityisesti BPA:n osalta. Pienellä kuitilla onkin siis yllättävän painava jalanjälki yrityksen arjessa – ja juuri tähän AirPay Digital tarjoaa ratkaisun.

Kuittipaperin nurja puoli

BPA:ta eli bisfenoli A:ta käytetään polykarbonaatti- ja epoksihartsimuovien rakennusaineena. Siitä valmistetaan esimerkiksi muovisia ruokailuvälineitä ja astioita sekä juomapulloja, mutta sitä käytetään myös värinkehittimenä lämpöpapereissa – kuten kassakuiteissa (THL).

Konkreettisen paperijätteen ja sen liitännäisvaikutusten ohella paperisten kuittien yksi ongelma onkin juuri niiden BPA-pitoisuus. Vaikka lämpöpaperituotanto on 0,2 % osuudellaan yksi pienimmistä BPA:ta käyttävistä aloista Euroopan markkinoilla, on lämpöpaperin kierrättäminen suurin teollinen BPA-lähde jätevedenkäsittelylaitoksissa.

BPA:n käyttöön suhtaudutaan nykyään hyvin kriittisesti: paitsi jo langetettujen, tuotevalmistukseen liittyvien käyttökieltojen ohella, on sen myös todettu olevan ympäristölle haitallista vesistöihin päästessään. BPA:n käyttö lämpöpaperissa ollaankin EU:n tasolla kieltämässä vuoden 2020 aikana.

Kuiteilla on yllättävät ympäristövaikutukset

Vaikka yksittäisessä kuitissa BPA-pitoisuus on erittäin pieni ja sen merkitys voi yrityksen arjessa tuntua vähäiseltä, kannattaa asiaa ajatella myös globaalissa mittakaavassa. Esimerkiksi USA tuottaa reilut 300 miljoonaa paunaa eli 137 miljoonaa kiloa kuittijätettä vuosittain – millainen määrä BPA:ta onkaan tässä satsissa?

Ympäristövaikutuksia miettiessä on tietysti muistettava myös kuittipaperin valmistukseen käytettävän puun määrä.  Esimerkiksi Briteissä maan 11,2 biljoonaan vuosittain printattavaan paperikuittiin on arvioitu käytettävän yli 203 000 puuta. Vertailun vuoksi, Lontoon Royal Parkissa on arvioitu olevan noin 170 000 puuta. Kuitittomuus alkaa pikku hiljaa tuntua yhä perustellummalta!

Ruohonjuuritasolla voi oman yrityksen kohdalla miettiä, kuinka merkittäviä muutoksia itse voisi saada aikaan. AirPay Digitalin avulla voit sekä vähentää yrityksesi konkreettista kuittipaperijätettä että pienentää kuittien käsittelystä aiheutuvaa hiilijalanjälkeä.

Paperikuitin vaihtoehtona on digitaalinen kuitti

Miksi kuitin pitäisi ylipäätään sitten olla paperia? Olemme niin tottuneet paperiseen kuittiin, että emme osaa kyseenalaistaa sitä. Paperinen kuitti mielletään konkreettiseksi todisteeksi yrityksen osto- tai myyntitapahtumasta, mutta tismalleen samat tiedot saadaan digitaaliseen kuittiin – sitä vain ei tarvitse tulostaa. Digitaalinen kuitti eli eKuitti on Suomessa jo ihan valtiotason hanke. Kuitenkin muualla Euroopassa esimerkiksi Saksa on vielä täysin eri linjoilla kuitin roolista.

Isossa-Britanniassa tehdyn kuittitutkimuksen mukaan 47 % eli liki puolet vastanneista oli sitä mieltä, että kuitit ovat paperin tuhlausta. Samaten jopa 74 % tutkimukseen vastanneista oli sitä mieltä, että he mieluusti haluaisivat kaikki kuittinsa digitaalisina ja näkisivät yritysten tekevän enemmän vähentääkseen paperikuittien määrää.

Kuitti koetaan silti tärkeäksi, sillä 89 % briteistä kertoi tarvinneensa kuittia joko palautus- tai vaihtotilanteissa tai kirjanpitoon. Ja kuitenkin, kun kuittia on tarvittu, on se ollut hukassa, haalistunut tai heitetty pois – asioita, joista digikuitin kanssa ei tarvitsisi huolehtia.

Kannatatko kuitittomuutta? Hanki yrityksesi käyttöön AirPay Digital!

Digitaalisista kuiteista puhuttaessa korostuvat erityisesti kuitittomuuden ekologiset arvot, mutta yrityksille digitaalinen kuitti tuo positiivisten ympäristövaikutusten ohella myös rahallisen säästön.

AirPay Digitalin avulla tiedot ostoksestasi siirtyvät täysin digitaalisesti kirjanpitoon oikeille riveille. Tällöin sinä ja/tai kirjanpitäjäsi säästytte aikaa vievältä selvittelyltä sekä manuaaliselta työltä – ja aikaa vapautuu tuottavaan tai yritystä kehittävään työhön.

Mikäli otat käyttöön AirPay Digitalin yrityskortin ja mobiilisovelluksen, niin olet mukana tekemässä paitsi muovittomampaa maailmaa, myös muuttamassa yrityksesi kuitit ilmaksi.

Ota meihin yhteyttä ja tee tilaus!

 

Search