Skip to content

Fler konkurrensfördelar med AirPay

Digitalt kvitto är framtidens lösning. Var med redan nu i framkanten för utvecklingen och erbjud dina kunder en ny enkel betalning. Ansvarsfull och enkel ärendehantering styr företagskunderna till dig.

Så här kommer du med

Ibruktagning av AirPay, dvs, eKvitto-integrationen, betyder i praktiken IT-arbete för ditt företags kassasystem. Vi hjälper, guidar och vägleder i bruktagningens alla faser och vi planerar integrationen tillsammans med din kassasystemleverantör. Ladda ned guiden och bekanta dig mer med eKvitto-integrationen.

Mer information om eKvitto-integrationen

Bekanta dig med hur man tar ibruk AirPay, läs mer om eKvitto-integrationen.

Search