Skip to content

Spara pengar

Företagen betalar 0,8 miljarder euro om året för hantering av kvitton till bokföringen. E-kvittona påskyndar hanteringen av kvittona och medför betydande besparingar för företagen, Vet du, vilka kostnader som ditt företag betalar för hantering av kvitton?

Spara tid

Hantering av ett traditionellt kvitto till bokföringen tar nästan 9 minuter av arbetstiden. Hantering av digitala kvitton tar bara en minut. Det är mycket inbesparad arbetstid om året.

Spara på miljön

Ju mer vi kan komma ifrån papperskvitton, desto mer kan vi minska på CO2-utsläppen som föds av dem. För att påskynda en positiv förändring planterar vi en ny träplanta på Madagaskar för företagets var 20:e köphändelse. Kom med och förändra världen – ett kvitto åt gången.

Skapa konkurrensfördel

som handlare

AirPay underlättar både kundens som handlarens liv. När kvittona överförs från butikens kassa direkt till bokföringen, lagras alltid viktig information. Förutom ansvarsfullhet lockar enkelheten i ärendeuträttningen fler kunder.

FAQ

Har du några frågor om AirPay, om dess egenskaper, funktioner eller vad som helst? I FAQ-delen hittar du vanliga frågor

Search